Opdrachtgevers

UWV (directie Communicatie)
Programmamanager Visie op Interne Communicatie a.i.

Als programmamanager help ik UWV bij de realisatie van verschillende actielijnen die voortvloeien uit een nieuwe visie op interne communicatie voor UWV. Denk aan draagvlak voor de nieuwe visie, de organisatie en positionering van de interne communicatie. Maar denk ook aan samenwerking, cultuur en competentieontwikkeling binnen het communicatie werkveld en de herijking van interne middelen en kanalen. Daarbij ben ik ook trekker van actielijn competentieontwikkeling en verken ik verschillende scenario’s voor een UWV communicatie academie. (2024-heden)

UWV (divisie Werkbedrijf)
Manager Communicatie & Events a.i., team van ca. 35 mensen
Rust en structuur brengen na een roerige periode. Met aandacht voor persoonlijk welzijn, veiligheid en professionele ontwikkeling. Maar ook samenwerking en alignment (inhoudelijk en procesmatig). Adviseren over, en in gang zetten van een beweging richting een ‘communicatie competence center’. (2022-2023, 1 jaar)

Workshop ‘De Autonome Adviseur‘ tijdens teamdag Communicatie & Events. (2023)

Rijksvastgoedbedrijf
Reflectiesessie over de eigen communicatieafdelingstrategie. Wat hebben we nodig om de beweging van de afdeling te vervolmaken? (2023)

Hogeschool van Amsterdam
Discussiesessie ‘Waar spreken we ons over uit?’ met twee groepen tijdens HvA communicatiedag. Over stellingname in het maatschappelijk debat buiten en binnen de organisatie. (2023)

VNG & VNG Realisatie
Workshop ‘De Autonome Adviseur‘ voor twee groepen tijdens communicatiedag. (2022)

Hoge Raad
Interactieve Presentatie ‘Strategisch bestuursadviesteam’ tijdens een inspiratieochtend.(2022)

KPMG
Head of Corporate Affairs a.i., team van ca. 12 mensen
Adviseur voor het team Internal Communications. Interimmanagement (lid MT) Corporate Affairs en na ‘opknippen’ van dit team voor twee teams binnen de directie Brand, Reputation & Marketing: Corporate Responsibilty en (Employer) Branding. Coaching van nieuwe MT-leden. Opzetten van professional development tracks. (2021-2022, 1 jaar, 3 maanden)

Workshop ‘De Autonome Adviseur‘ voor team Corporate Affairs. (2022)

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Adviseur directie Strategie en Bestuursadvisering a.i.
Dagelijkse advisering van de (plaatsvervangend) directeur-generaal en directieberaad. Coördinatie Strategisch Relatiemanagement (inventarisatie, plan en implementatie). Positionerings- en Lobbystrategie ‘Data en Overheid: Nationale Data Strategie’. Intern Crisismanagement Coronacrisis. Bijdragen aan positionering en professionele ontwikkeling van het adviesteam. (2020-2021, 1 jaar, 6 maanden)