De autonome adviseur

Momenteel schrijf ik een boekje over De autonome adviseur. Nieuwsgierig? Interesse in een inspiratiesessie hierover? Zoek dan zeker even contact!

Het zijn adviseurs en andere professionals met een adviseursrol die organisaties en hun leiders helpen bij het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd. Van inclusiviteit en duurzaamheid tot hybride werken. En dat in een tijd die zich kenmerkt door een groeiende maatschappelijke behoefte aan eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Organisaties en hun leiders worstelen hiermee. Onconventionele oplossingen en ideeën zijn noodzakelijk. Adviseurs kunnen helpen. Doorgaans wordt van hen verwacht dat zij analytisch, klantgericht en onafhankelijk zijn. Maar er is nóg een kerncompetentie die zij kunnen ontwikkelen om hun meerwaarde te vergroten: autonomie.

De autonome adviseur kiest heel bewust zijn eigen positie, ontwikkelt zijn eigen kompas en neemt verantwoordelijkheid. Professionele autonomie is geen doel op zich, maar meer een ontwikkelrichting voor adviseurs en professionals met een adviseursrol.

In een persoonlijke zoektocht probeer ik de eigenschappen en meerwaarde van de autonome adviseur te ontrafelen. Wat is een adviseur? Wat is autonomie? Wat vraagt onze tijd van organisaties, leiders en hun adviseurs? Wat moet iemand in huis hebben om zichzelf een autonome adviseur te kunnen noemen? Wat kan een adviseur doen om zijn professionele autonomie te ontwikkelen?