De autonome adviseur

Jullie team adviseert de top van de organisatie (of andere beslissers). En jullie kunnen eigenlijk wel wat inspiratie, nieuwe inzichten en praktische handvatten gebruiken. In een inspirerende en actieve workshop neem ik jullie graag mee in de wereld van ‘De Autonome Adviseur’.

Waar gaat deze workshop over?
Het zijn adviseurs en andere professionals met een adviseursrol op strategisch niveau die organisaties en hun leiders helpen bij het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken van onze tijd. Van polarisatie, inclusiviteit en duurzaamheid tot hybride werken en ’the war on talent’. En dat in een tijd die zich kenmerkt door een groeiende maatschappelijke behoefte aan eerlijkheid, transparantie en verantwoordelijkheid. Organisaties en hun leiders worstelen hiermee. Onconventionele oplossingen en ideeën zijn noodzakelijk. Adviseurs kunnen helpen. Doorgaans wordt van hen verwacht dat zij analytisch, klantgericht en onafhankelijk zijn. Maar er is nóg een kerncompetentie die zij kunnen ontwikkelen om hun meerwaarde te vergroten: autonomie.

De autonome adviseur kiest heel bewust zijn eigen positie, ontwikkelt zijn eigen kompas en neemt verantwoordelijkheid. Professionele autonomie is geen doel op zich, maar meer een ontwikkelrichting voor adviseurs en andere professionals met een adviseursrol.

Naar aanleiding van een persoonlijke zoektocht deel ik mijn vondsten: ik ontrafel de eigenschappen en meerwaarde van de autonome adviseur. Wat is eigenlijk een adviseur? Wat is autonomie? Wat vraagt onze tijd van organisaties, leiders en hun adviseurs? Wat moet iemand in huis hebben om zichzelf een autonome adviseur te kunnen noemen? Wat kan een adviseur doen om zijn professionele autonomie te ontwikkelen? En laten we eens samen oefenen om die ontwikkeling in gang te zetten!

In-company/maatwerk
Ik kom gewoon bij jullie langs op kantoor, of juist even daarbuiten. Als ervaren manager, adviseur en begeleider van teams, kan ik jullie ook begeleiden bij vraagstukken uit jullie eigen praktijk: waar zijn we van? Wat is onze propositie richting onze interne klant? Wat willen we veranderen? Hoe worden we meer autonoom als team?