Over mij

casperberkhout.nl

Ik ben Casper Berkhout, interim-manager en adviseur. Ik help teams om strategisch beter uit de verf te komen.

Mijn werkwijze is pragmatisch en wendbaar. Mijn stijl openhartig en aandachtig. Mijn instelling: maak het niet te ingewikkeld.

Het resultaat? Meer strategische kracht:
– Het team levert een strategische bijdrage.
– Het team toont zekerheid, openheid en lef.
– Het talent is in ontwikkeling.

“Alles draait om energie. Wanneer je die focust, komt er verandering en groei.”

De mensen met wie ik samenwerk beschrijven mij vaak als ondernemend, innovatief, analytisch scherp, realisatiekrachtig en relationeel sterk. In de samenwerking hecht ik veel waarde aan af en toe een beetje lol en gezonde relativering. Ik neem verantwoordelijkheid voor mijn opdracht én voor het welzijn van de mensen om mij heen.